SZABADI ISTVÁN
a Mi Hazánk Mozgalom pártigazgatója
és országgyűlési képviselője

Parlamenti munkáim

T/2014 Az Állami Számvevőszék szervezetével és működésével, valamint a nemzetiségek jogaival összefüggő egyes törvények módosításáról

24.03.04, felszólalás

SZABADI ISTVÁN (Mi Hazánk): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Ház! Amint azt a korábbi vezérszónoki felszólalásomban is hangsúlyoztam, a Mi Hazánk Mozgalom konstruktív ellenzéki pártként a törvényjavaslatot kizárólag ellenőrzésszakmai szempontok alapján értékelte.

A jelenlegi és volt ÁSZ-dolgozóktól több bejelentést kaptunk anonim felületünkre, és ez alapján értesültünk arról, hogy korábban a volt ÁSZ-elnök által önkényesen bevezetett intézkedések esetén például az ÁSZ-törvény 2019. évi módosítása a munkáltatói jogkör gyakorlójának a kezébe adta a számvevői kinevezések egyoldalú módosításának a lehetőségét, ezért egyetértünk azzal, hogy a mostani törvényjavaslat szerint a számvevői közszolgálati szerződést, benne a számvevő besorolását és alapilletményének mértékét csak az ÁSZ és a számvevői közös megegyezésével lehet majd módosítani, ezt mindenképp pozitív előrelépésnek tartjuk.

A mostani elnök, dr. Windisch László a bértömeg-gazdálkodás ötletét a korábbi munkahelyéről, a Magyar Nemzeti Bankból hozta, ahol évek óta jól működik, és a magas szaktudású munkavállalói állomány megtartását szolgálja, ugyanis a bértömeg-gazdálkodás pont azt teszi lehetővé, hogy a költségvetési szervként működő ÁSZ-nak az üres státuszokon keletkezett személyijuttatás-megtakarítást ne kelljen visszafizetnie a központi költségvetésbe, amire egyébként a költségvetési gazdálkodás szabályai szerint köteles lenne. A mostani módosítást követően azonban a teljes bértömeget illetményfejlesztésre lehet fordítani, ráadásul törvényileg garantált a személyi juttatások kiemelt előirányzatának az éves növekedése, ami más költségvetési szervnél nem fordul elő. Mivel a közszférában jelenleg a béren kívüli juttatások tilalma érvényesül, és béremelésre nincs lehetőség, ezért javasolta a Költségvetési Tanács, hogy célszerű lenne a költségvetési szerveknél bértömeg-gazdálkodást bevezetni a dolgozók jobb megbecsülése érdekében. Nyilván ez is egy pozitív fordulat.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a korábbi felszínes ÁSZ-ellenőrzések helyett a mélységi vizsgálatokra kívánják helyezni a hangsúlyt, hiszen a közpénzek ellenőrzése valójában akkor valósul meg, hiszen a legutóbbi alkalommal is említettem, hogy a nyolcezer állami beruházással szemben mindössze csak négyet ellenőrzött korábban az ÁSZ, azt is rendkívül felszínesen, és ennek szükségességét is látjuk, mivel az anonim bejelentések alapján Domokos László elnöksége idején fokozatosan eltávolított minden olyan számvevőt, aki a szakmaiságáért küzdött, illetve a szakmaiságért küzdött, vagyis az új elnök egy felhígult szakemberállományt örökölt.

A közpénzekkel való gazdálkodás mélyebb számvevőszéki ellenőrzésének megvalósítása céljából alapjaiban egyetértünk a számvevői illetmények teljesítményalapú meghatározásával, amennyiben az valóban teljesítményorientált, objektív teljesítményértékelésen alapul. Az anonim bejelentések alapján ugyanis az is bérfeszültséget okoz, ha egy jobban teljesítő dolgozó ugyanannyit keres, mint a kevésbé jól teljesítő kollégája. Ez azért is fontos, mert amíg a számvevők a nemzetgazdasági átlag többszörösét keresik, addig a tanári fizetések a nemzetgazdasági átlagot sem érik el. Meggyőződésünk, hogy a teljesítményalapú bérezés javítana a számvevők eddigi negatív társadalmi megítélésén.

A Mi Hazánk Mozgalom a transzparenciát és az objektivitást minden államilag elköltött forintnál, így a számvevői fizetések meghatározásánál is fontosnak tartja. A jelen törvénymódosítás szakmailag tartalmazza azokat a lehetőségeket és törekvéseket, amelyek javíthatják a valós és célravezető ellenőrzéseket, amelyek megnyugtató módon tárhatják fel a közpénzek korrekt felhasználásának költségét, ezért ettől a törvénymódosítástól azt várjuk el, hogy a közpénzeket elköltő szervek, intézmények valóban átláthatóbbak legyenek, és korrekt információval szolgáljanak minden egyes forint elköltését követően. Köszönöm szépen.